Back to Top

„Dożynki” to ludowe „Święto Plonów” połączone z obrzędami dziękczynnymi za ukończenie żniw i prac polowych„Dożynki” to ludowe „Święto Plonów” połączone z obrzędami dziękczynnymi za ukończenie żniw i prac polowych. Dawniej na Kujawach najważniejszym wydarzeniem uroczystości było wręczenie przez orszak, ubrany w tradycyjne ludowe stroje kujawskie, wieńców właścicielowi folwarku. Grupie „wieńcowej” towarzyszyły pieśni obrzędowe.

Kujawskie „wieńcowe” jest okazją do świętowania, bowiem nawiązuje do trudu kujawskich rolników włożonego w zebranie plonów. Dzisiaj „Święto Plonów” zachowało tylko w niewielkiej formie swój obrzędowy i tradycyjny charakter. Symbolem zakończenia żniw jest chleb wręczany gospodarzowi miasta organizującego to lokalne święto.

Wieniec jest już tylko elementem dekoracyjnym i symbolicznym. Dożynki kultywowane są corocznie na terenie całych Kujaw. Na przykład w 2017 roku w gminie Dąbrowa Biskupia zorganizowano „Powiatowe Święto Plonów”. W uroczystości uczestniczyli włodarze i mieszkańcy wszystkich gmin tworzących powiat inowrocławski. Gminne stoiska serwowały pyszne, lokalne jedzenie, a kujawskie obrzędy i pieśni dożynkowe przypomniały zespoły ludowe „Radojewiczanie” oraz „Złotniczanki”.

Zdjęcia z dożynek udostępnione dzięki uprzejmości Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Dąbrowie Biskupiej.

0komentarze

Prześlij komentarz