Back to Top

Kujawy są regionem o bardzo zróżnicowanej architekturze


Kujawy są regionem o bardzo zróżnicowanej architekturze. W tradycyjnym kujawskim budownictwie murowano z cegły ściany budynków mieszkalnych. 

Z drewna budowano stodoły i spichlerze. W krajobrazie wiejskim wyróżniały się młyny wietrzne zaliczane do budynków przemysłowych. 

Wraz z rozwojem wiary katolickiej stawiano murowane świątynie, z których nieliczne możemy podziwiać do dnia dzisiejszego. Warto wspomnieć, że najstarszym budynkiem w Gminie Janikowo jest Kościół pw. św. Piotra i Pawła w Trlągu, który pochodzi z II połowy XIV wieku.

Fot. z zasobów własnych TP

0komentarze

Prześlij komentarz