Back to Top

Rozwój społeczno-gospodarczy Janikowa w latach 1950-1990
10 pierwszych osób, które odpowiedzą poprawnie na wszystkie poniższe pytania otrzyma w nagrodę naszą najnowszą publikację pt. "Rozwój społeczno-gospodarczy Janikowa w latach 1950-1990".

Odpowiedzi prosimy wysyłać w wiadomościach, a nie zamieszczać w komentarzach!
Zachęcamy do zabawy. Życzymy powodzenia i czekamy na Państwa odpowiedzi.
Pytania konkursowe:
1. Proszę podać dokładną datę (dzień, miesiąc i rok) utworzenia osiedla Janikowo.
2. Kto był pierwszym dyrektorem Janikowskich Zakładów Sodowych?
3. Kto był patronem Szkoły Podstawowej nr 1 w Janikowie?
4. Co utworzono w uwłaszczonym pałacu w Kołudzie Wielkiej i w którym to było roku?
5. W którym roku uruchomiono przemysłową kolejkę linową na trasie Janikowo-Piechcin?
6. W którym roku rozpoczęła działalność Ochtnicza Straż Pożarna przy Janikowskich Zakładach Sodowych?
7. Proszę podać rok otwarcia budynku Szkoły Podstawowej nr 2 w Janikowie.
8. Proszę podać dokładną datę (dzień, miesiąc i rok) nadania praw miejskich Janikowu.
9. Kto był pierwszym Naczelnikiem w Janikowie?
10. Proszę podać rok, w którym obchodzono uroczystość 100-lecia istnienia Cukrowni „Janikowo”.
11. Kto był pierwszym dyrektorem Banku Spółdzielczego w Janikowie?
12. Proszę podać dokładną datę (dzień, miesiąc i rok) nadania Szkole Podstawowej w Kołodziejewie imienia Janusza Kusocińskiego.
13. W którym roku włączono obszar sołectw Broniewice, Trląg, Ludzisko i Kołodziejewo w granice gminy Janikowo?
14. W którym roku odbyła się w Janikowie Olimpiada Sportowców Wiejskich?
15. Kto był pierwszym proboszczem parafii pw. bł. Michała Kozala w Janikowie?


0komentarze

Prześlij komentarz